Yuneec Typhoon H înlocuire placă LED

 • Pasul 1 Placă LED

  • Acest ghid începe cu elicea deja îndepărtată.

 • Pasul 2

  • Rotiți dronda cu capul în jos pentru a avea acces ușor la brațul de susținere.

  • Rotiți motorul de propulsie în sensul acelor de ceasornic.

 • Pasul 3

  • Deșurubați două șuruburi de 4,9 mm pe placă folosind o șurubelniță Phillips # 000.

 • Pasul 4

  • Țineți placa cu LED-uri într-o mână și prindeți conectorul la o conexiune la placă cu cealaltă mână.

  • Trageți ștecherul de la piesa de conectare.