Înlocuirea suportului Yamaha NS-AW190BL

  • Pasul 1 Suportul de înlocuire

    • Transformați Yamaha NS-AW190BL în stânga sau în dreapta.

    • Rotiți butonul de montare în sens invers acelor de ceasornic până când se scoate.

    • Continuați să scoateți butonul de pe partea opusă.

  • Pasul 2

    • Demontați suportul de la Yamaha NS-AW190BL.